DOSTAWA ZESTAWÓW DO ZAMYKANIA PRZECIEKÓW WEWNĄTRZSERCOWYCH – 2 pakiety

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów do zamykania przecieków wewnątrzsercowych na zasadach określonych w projektowanych postanowieniach umowy w ilościach wynikających z bieżących potrzeb i w terminach wynikających z zawartej umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.06.2021 | 10:45


» Lokalizacja

04-730 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka
AL. Dzieci Polskich 20
04-730 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się