Dostawa implantów do rekonstrukcji piersi

» Opis zapytania

1) Przedmiot zamówienia obejmuje w ramach jednego zadania sprzedaż i dostawę implantów do rekonstrukcji piersi.
2) Przedmiot zamówienia obejmuje trzy pozycje. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (w tym wymagania jakościowe) znajduje się w Załączniku nr 2 do SWZ.
3) Pozostałe wymagania dotyczące realizacji zamówienia oraz zasad współpracy między zamawiającym a wykonawcą określają projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiące Załącznik nr 3 do SWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.06.2021 | 11:00


» Lokalizacja

97-400 Bełchatów


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie
ul. Czapliniecka 123
97-400 Bełchatów
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się