Dostawa mebli i wyposażenia dedykowanego do tworzonego laboratorium typu Cleanroom.

» Opis zapytania

Pakiet Nr 1 Dostawa mebli i wyposażenia dedykowanego do tworzonego laboratorium typu Cleanroom zgodnie ze standardami GMP dla klasy czystości A i B.

Pakiet Nr 2 Dostawa mebli i wyposażenia dedykowanego do tworzonego laboratorium typu Cleanroom.

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Formularz Nr 1 i Załącznik Nr 1 oraz ich ewentualne modyfikacje stanowiące integralną część niniejszej SWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.06.2021 | 10:30


» Lokalizacja

60-354 Poznań


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Marcelińska 44
60-354 Poznań
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się