Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi rowerowej łączącej osiedle Motylewo z centrum miasta

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej utwardzonej drogi rowerowej, łączącej osiedle Motylewo z centrum miasta Piły. Zakres rzeczowy dokumentacji projektowo-kosztorysowej powinien umożliwić Zamawiającemu realizację inwestycji pt. „Budowa drogi rowerowej łączącej osiedle Motylewo z centrum miasta Piły”. Zamawiający planuje budowę drogi rowerowej o nawierzchni twardej (kostka betonowa, nawierzchnia bitumiczna), długości ok. 2,8 km i zmiennej szerokości (maksymalnie 5,0 m) z oświetleniem, monitoringiem i obiektami małej architektury. Odwodnienie na teren przyległy. Droga rowerowa schematycznie podzielona będzie na cztery odcinki:
a) odcinek nr 1 – obejmujący rejon ulicy Sokolej z przejściem przez linię kolejową nr 374 Mirosław Ujski - Piła na wysokości przejazdu kolejowego nr 374 039 051 i drogę krajową nr 11 na odcinku ulicy Przemysłowej;
b) odcinek nr 2 – obejmujący tereny leśne wzdłuż linii kolejowej nr 374 Mirosław Ujski - Piła, do osiedla domów jednorodzinnych;
c) odcinek nr 3 – obejmujący tereny przy osiedlu domów jednorodzinnych wzdłuż linii kolejowej nr 374 Mirosław Ujski - Piła, do połączenia z ulicą Motylewską;
d) odcinek nr 4 – obejmujący teren wzdłuż ulicy Motylewskiej do połączenia z al. Poznańską.
Schemat przebiegu drogi rowerowej został przedstawiony na mapie, stanowiącej zał. nr 10 do SWZ. Zamawiający dopuszcza korekty przedstawionej trasy – pod warunkiem jej zgodności z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W ramach przedmiotu umowy należy:
a) zaprojektować drogę rowerową o nawierzchni twardej (kostka betonowa, nawierzchnia bitumiczna), długości ok. 2,8 km, zmiennej szerokości (maksymalnie 5,0 m) z oświetleniem, monitoringiem i obiektami małej architektury;
b) pozyskać materiały i dane wstępne i wyjściowe do projektowania;
c) uzyskać wszelkie decyzje, zgody i warunki umożliwiające uzyskanie pozwolenia na budowę i wykonanie robót budowalnych;
d) wykonać niezbędne opracowania umożliwiające uzyskanie pozwolenia na budowę i wykonanie robót budowlanych;
e) uzyskać pozwolenie na budowę.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.06.2021 | 10:00


» Lokalizacja

64-920 Piła


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Gmina Piła
Plac Staszica 10
64-920 Piła
telefon: 672126210
fax: Brak
email: um@um.pila.pl
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się