Budowa drogi w Kamiennej

» Opis zapytania

Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień:
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233140-2 Roboty drogowe
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty drogowe wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
na podstawie projektu budowlanego, pozwolenia na budowę, pozwolenia konserwatorskiego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz schematu docelowej organizacji ruchu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.06.2021 | 09:00


» Lokalizacja

46-100 Namysłów


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
46-100 Namysłów
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się