Budowa oraz przebudowa dróg gminnych w miejscowości Bachorzew, Jarocin, Cielcza, Golina, Mieszków, Potarzyca, Radlin, Witaszyce

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-technicznych w formie projektów wykonawczych, kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót wraz z wszystkimi pracami uzupełniającymi w zakresie uzyskania uzgodnień i ustaleń dokonywanych w trakcie procesu projektowego włącznie z opracowaniem zgłoszenia nie wymagającego/wymagającego pozwolenia na budowę wraz z uzyskaniem zgody na realizację n/w zadań i realizacja robót polegających na wybudowaniu dróg wg opracowanych przez niego dokumentacji projektowych oraz zgodnie z SWZ i dokumentacjami projektowymi stanowiącymi załącznik do SWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.06.2021 | 10:00


» Lokalizacja

63-200 Jarocin


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Gmina Jarocin
Al. Niepodległości 10
63-200 Jarocin
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się