Termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie

» Opis zapytania

5.1. Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień: 45000000-7 - Roboty budowlane
Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie.
Zakres robót do wykonania zgodnie z pkt 5 SWZ - opis przedmiotu zamówienia.
5.2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SWZ i ofercie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.06.2021 | 09:00


» Lokalizacja

46-100 Namysłów


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
46-100 Namysłów
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się