Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego i wykonanie inwentaryzacji budowlanej wraz z ekspertyzą budynku zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Goplańskiej 44.

» Opis zapytania

Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego i wykonanie inwentaryzacji budowlanej wraz z ekspertyzą budynku zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Goplańskiej 44.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.06.2021 | 10:00


» Lokalizacja

02-957 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
ul. Sobieskiego 9
02-957 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się