„Przebudowa drogi powiatowej nr 3417L Drogojówka – Trzeszczany od km 0+995 do km 2+740 w miejscowości Drogojówka”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 3417L Drogojówka – Trzeszczany od km 0+995 do km 2+740 w miejscowości Drogojówka.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia (uzupełnienie) – zał. nr 1 do SWZ oraz dokumentacji technicznej – zał. nr 10 do SWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.06.2021 | 10:00


» Lokalizacja

22-500 Hrubieszów


» Kategoria asortymentowa

  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Powiatowy Zarząd Dróg w Hrubieszowie
ul. Grabowiecka 18B
22-500 Hrubieszów
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się