Dostawy chirurgicznych materiałów szewnych

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są Dostawy chirurgicznych materiałów szewnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganymi parametrami, jak również zapotrzebowaniem ilościowym precyzuje załącznik nr 2 do SWZ.
Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane oznaczenie CE, być zgodny z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w SWZ oraz z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, posiadać wymagane deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty, świadectwa rejestracji, świadectwa dopuszczania do obrotu i użytku w polskich placówkach opieki zdrowotnej. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć powyższe dokumenty wraz z pierwszą dostawą.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.05.2021 | 09:00


» Lokalizacja

09-100 Płońsk


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku
ul. Henryka Sienkiewicza 7
09-100 Płońsk
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się