Budowa dwóch zespołów kolumbariów (typu A i D) na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie przy ul. Powązkowskie 43/45

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa dwóch zespołów kolumbariów (typu A i D) na Cmentarzy Wojskowym w Warszawie przy ulicy Powązkowskiej 43/45” w ramach zadania inwestycyjnego „Zespół kolumbariów na Cmentarzy Wojskowym w Warszawie na działce o nr ewidencyjnym 5 z obrębu 7-03-01 przy ulicy Powązkowskiej 43/45
w Warszawie”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera „Opis Przedmiotu Zamówienia”, Projekt budowlany, Projekt wykonawczy i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, stanowiące załączniki nr 2, 8, 9 i 10 do SWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.05.2021 | 09:00


» Lokalizacja

01-797 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie
ul. Powązkowska 43/45
01-797 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się