Instalacja Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego w oddziale Gmach Główny MNK

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane związane z instalacją Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (dalej „DSO”) w oddziale Gmach Główny MNK, al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków.
2. Wykonawca zobowiązany jest realizować roboty zgodnie z:
- projektem umowy (załącznik nr 5 do SWZ),
- Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
- Projektem Wykonawczym,
- Przedmiarem (dokumenty pomocnicze)
3. Wymaga się, aby wszystkie urządzenia wchodzące w skład centrali dźwiękowego systemu ostrzegawczego, włącznie z urządzeniami zasilającymi, zostały wyprodukowane i dostarczone przez jednego producenta. Nie dotyczy głośników, które mogą być od innego producenta (jednego dla wszystkich głośników) niż centrala dźwiękowego systemu ostrzegawczego.
4. Urządzenia pod względem ilościowym wynikające z dokumentacji, o której mowa w ust. 2 zostały tak dobrane i skonfigurowane aby spełnić określone wymogi dla systemu. Ich ilość jest tylko obrazowa pokazująca zapewnienia minimum funkcjonowania systemu pod względem wymagań prawnych i użytkowych.
5. Zakres prac obejmuje również włączenie i uruchomienie systemu DSO zainstalowanego w pomieszczeniach galerii XX i XXI w., na drugim piętrze budynku, do instalowanego systemu DSO w ramach przedmiotowego zamówienia.
6. Zamawiający wymaga co najmniej 36 miesięcznego okresu gwarancji i rękojmi m.in. zgodnie z Wytycznymi CNBOP-PIB W-0004:2017.
7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja o której mowa w ust. 2 oraz załącznik nr 2 do SWZ – Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.05.2021 | 12:00


» Lokalizacja

30-062 Kraków


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Muzeum Narodowe w Krakowie
Al. 3 Maja 1
30-062 Kraków
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się