Audyt dostępności infrastrukturalnej i cyfrowej wraz z przeglądem procedur i doradztwem indywidualnym w związku z realizowanym projektem pn. „Dostępne Podlaskie – szkolenia i doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego”

» Opis zapytania

2. Przedmiotem zamówienia jest:
a) kompleksowy audyt dostępności infrastrukturalnej i cyfrowej jednostki samorządu terytorialnego. Audyt zakończy się wydaniem raportu, w którym opisane zostaną bariery i rekomendacje rozwiązań w celu zwiększenia dostępności i ich eliminowania;
b) kompleksowy przegląd procedur związanych z obsługą klienta pod kątem zapewnienia dostępności, który korzystać będzie dodatkowo z wniosków przeprowadzonego audytu dostępności.
c) Wdrożenie wniosków i rekomendacji dotyczących dostosowania procedur do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.05.2021 | 09:30


» Lokalizacja

15-328 Białystok


» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne
  • Usługi projektowe
  • Przygotowanie dokumentacji technicznej

» Dane nabywcy

Uniwersytet w Białymstoku
Świerkowa 20 B
15-328 Białystok
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się