Przebudowa dróg gminnych ul. Majowa, ul. Szkolna, ul. Piaskowa w Pilchowicach

» Opis zapytania

Opis przedmiotu zamówienia:
Zadanie obejmuje przebudowę i odtworzenie nawierzchni drogowych po robotach kanalizacyjnych o powierzchni: ok. 4421 m2 nawierzchnia asfaltowa, 294 m2 nawierzchnia z kostki brukowej, 628 m2 nawierzchnia gruntowa, a także wykonanie kanalizacji deszczowej o długości 625 mb przy czym prowadzenie prac musi być realizowane we współpracy z Wykonawcą kanalizacji, który jest koordynatorem robót i któremu udzielono zamówienia w odrębnym postępowaniu.
Zamawiający wymaga, aby zaoferowany okres gwarancji był taki sam jak okres rękojmi. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na prace objęte niniejszą umową na minimalny okres 36 miesięcy licząc od daty dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.06.2021 | 10:00


» Lokalizacja

44-145 Pilchowice


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Pilchowice
ul. Damrota 6
44-145 Pilchowice
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się