Usługi serwisu aparatury medycznej Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno - Położniczego im. E. Biernackiego w Wałbrzychu.

» Opis zapytania

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania techniczne zawiera – Formularz asortymentowo – cenowy - stanowi Załącznik nr 1B do SWZ.
2. Okres gwarancji i rękojmia na wykonanie usługi i na wymienione części nie krótszy niż 6 miesięcy.
3. Okresowe przeglądy techniczne i konserwacje określone przez producenta.
4. Diagnozy i naprawy wraz z wymianą uszkodzonych części.
5. Urządzenia zastępcze na czas napraw – nie dotyczy Pakietu nr 22 – aparat USG
6. Sprawdzenie i kontrola bezpieczeństwa.
7. Regulacje, kalibracje i wzorcowanie.
8. Szczegółowy zakres usługi oraz obowiązków Wykonawcy określa projekt umowy – stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
10. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
11. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełnionych
12. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.05.2021 | 07:50


» Lokalizacja

58-301 Wałbrzych


» Kategoria asortymentowa

  • Serwis sprzętu medycznego

» Dane nabywcy

Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego
ul. Paderewskiego 10
58-301 Wałbrzych
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się