Zakup i dostawa odczynników chemicznych i materiałów zużywalnych przeznaczonych do biologii molekularnej w ramach realizacji Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa odczynników chemicznych i materiałów zużywalnych przeznaczonych do biologii molekularnej do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, w tym m.in. odczynników chemicznych, laboratoryjnych, soli i rozpuszczalników w ramach realizacji przez Politechnikę Łódzką Projektu pn. „Międzynarodowe Centrum Badań Innowacyjnych Biomateriałów (ICRI-BioM) - Międzynarodowa Agenda Badawcza” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
2. Zamówienie podzielone jest na 10 części. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną część zamówienia, na kilka części lub na wszystkie. Zamawiający nie zastrzega maksymalnej liczby części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – formularz asortymentowo-cenowy stanowi:
- Załącznik nr 1.1 do formularza ofertowego dla części 1 zamówienia
- Załącznik nr 1.2 do formularza ofertowego dla części 2 zamówienia
- Załącznik nr 1.3 do formularza ofertowego dla części 3 zamówienia
- Załącznik nr 1.4 do formularza ofertowego dla części 4 zamówienia
- Załącznik nr 1.5 do formularza ofertowego dla części 5 zamówienia
- Załącznik nr 1.6 do formularza ofertowego dla części 6 zamówienia
- Załącznik nr 1.7 do formularza ofertowego dla części 7 zamówienia
- Załącznik nr 1.8 do formularza ofertowego dla części 8 zamówienia
- Załącznik nr 1.9 do formularza ofertowego dla części 9 zamówienia
- Załącznik nr 1.10 do formularza ofertowego dla części 10 zamówienia

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.06.2021 | 09:00


» Lokalizacja

90-924 Łódź


» Kategoria asortymentowa

  • Leki i produkty lecznicze

» Dane nabywcy

Politechnika Łódzka
ul. Żeromskiego 116
90-924 Łódź
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się