Dostawa, montaż, podłączenie i uruchomienie zestawu hydroforowego wraz z rozdzielnią sterującą procesem wydobycia, uzdatniania oraz dystrybucji wody na terenie ujęcia wody w Niemstowie.

» Opis zapytania

1. Dostawa, montaż, podłączenie i uruchomienie zestawu hydroforowego wraz z rozdzielnią sterującą procesem wydobycia, uzdatniania oraz dystrybucji wody na terenie ujęcia wody w Niemstowie.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Zamówienie obejmuje:
a) Demontaż istniejącego układu pompowni sieciowej- wykonanie robót budowlanych: przygotowawczych i wykończeniowych
b) Dostawę i montaż kompletnego zestawu hydroforowego w uprzednio przygotowanym miejscu,
c) Doprowadzenie rurociągów do zestawu hydroforowego wraz z wymiana istniejącego orurowania ssawnego i tłocznego zasilającego sieć wodociągową,
d) Demontaż istniejącej szafy sterowniczej
e) Montaż nowej szafy sterowniczej wg wymagań,
f) Przeprowadzenie pomiarów elektrycznych poszczególnych odwodów elektrycznych wraz z dostarczeniem protokołów pomiarowych do Zamawiającego


Lokalizacja zestawu hydroforowego:
Montowany zestaw pompowy należy zlokalizować w miejscu istniejącej pompowni w budynku technologicznym na terenie ujęcia wody w miejscowości Niemstów. W tym celu Wykonawca zdemontuje istniejące pompy, orurowanie i armaturę przy jednoczesnym zminimalizowaniu czasu, wyłączenia obiektu z ruchu w godzinach największego zapotrzebowana na wodę w zaopatrywanej strefie. Zestaw musi również zasilać pompę płuczącą pracującą w technologii stacji. Lokalizacja pompy płuczącej ze względu na istniejące połączenia hydrauliczne pozostaje bez zmian.
Przygotowanie podłoża pod zestaw hydroforów:
Ze względu na wymiary produkowanych zestawów hydroforowych, wykonawca dokona dostosowania istniejącego podłoża pod dostarczone urządzenie.
3. Parametry techniczne zestawu hydroforowego oraz szafy sterowniczej stanowią załącznik nr 1 do SWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.05.2021 | 10:00


» Lokalizacja

59-300 Lubin


» Kategoria asortymentowa

  • Silniki przemysłowe

» Dane nabywcy

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin Sp. z o.o.
Księginice 14
59-300 Lubin
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się