Wykonanie okresowych przeglądów przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych zgodnie z art. 62 ust 1 pkt 1c ustawy Prawo budowlane w budynkach mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy oraz w budynkach użytkowych będących siedzibami ZGN.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest przegląd przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach użytkowych oraz siedzibach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy polegającym na:
- sprawdzeniu i oczyszczeniu przewodów dymowych wraz z wybraniem gruzu, sadzy i zanieczyszczeń wraz z ich wywozem,
- wybranie i wywiezienie zanieczyszczeń z przewodów kominowych,
- sprawdzenie i oczyszczenie przewodów spalinowych,
- sprawdzenie i oczyszczenie przewodów wentylacyjnych,
- sprawdzenie podłączeń do przewodów kominowych,
- sporządzenie protokołu z przeglądu o stanie technicznym przewodów kominowych i możliwości bezpiecznego ich użytkowania z opisem schematu podłączeń i legendą, – dwa egzemplarze.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.05.2021 | 10:00


» Lokalizacja

04-667 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy
ul. Trakt Lubelski 353
04-667 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się