Zaprojektowanie, dostawa i montaż systemów zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości w halach na terenie Zakładów Zamawiającego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa i montaż systemu zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości przy pracach na dachach tramwajów wraz z uwzględnieniem usunięcia kolizji,
w halach, w podziale na następujące Zadania:
1) Zadanie nr 1 – Hala R1003, Zakład Realizacji Przewozów „Wola” R1;
2) Zadanie nr 2 – Hala R2003, Zakład Realizacji Przewozów „Praga” R2;
3) Zadanie nr 3 – Hala R3001, Zakład Realizacji Przewozów „Mokotów” R3;
4) Zadanie nr 4 – Hala OC R4008 (część stara), Hala Remontowa R4009 (obie części), Zakład Realizacji Przewozów „Żoliborz” R4;
5) Zadanie nr 5 – Hala T3007 Zakład Naprawy Tramwajów T3.
W ramach każdego z Zadań zamówienie należy realizować zgodnie z przedstawionym poniżej szczegółowym zakresem:
1) zaprojektowanie, dostawa i montaż systemu zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości;
2) zaprojektowanie przebudowy sieci trakcyjnej będącej w kolizji z projektowanym systemem zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości, wraz z dostarczeniem przez Wykonawcę niezbędnych materiałów do powyższej realizacji i montażem konstrukcji do mocowania sieci trakcyjnej (przełożenie drutu jezdnego w zakresie Zamawiającego);
3) zaprojektowanie i wykonanie przebudowy elementów istniejącej infrastruktury (bez sieci trakcyjnej) będących w kolizji z projektowanym systemem zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości, wraz
z dostarczeniem przez Wykonawcę niezbędnych materiałów do powyższej realizacji;
4) pełnienie nadzoru autorskiego.
Przedmiot zamówienia wraz z terminami realizacji zamówienia został określony szczegółowo w rozdziale II SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.06.2021 | 10:00


» Lokalizacja

01-232 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Tramwaje Warszawskie
Siedmiogrodzka 20
01-232 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się