Wykonanie robót budowlano-montażowych w formule „zaprojektuj i wybuduj” na terenie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce wraz z elementami małej architektury w ramach realizacji zadania pn.: „Tężnia solankowa z miejscem do wypoczynku”.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj” obejmujących budowę tężni solankowej wraz z elementami małej architektury, wg. założeń i wytycznych do projektowania ujętych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, dalej zwanym PFU, stanowiącym Załącznik nr 7 do niniejszego SWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.05.2021 | 10:00


» Lokalizacja

07-410 Ostrołęka


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce
Al. Jana Pawła II 120A
07-410 Ostrołęka
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się