Usługa utrzymania czystości dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie

» Opis zapytania

1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie kompleksowych usług utrzymania czystości, sprzątania obejmujących: sprzątanie pomieszczeń wraz z myciem okien uwzględniając reżim sanitarny dla placówek służby zdrowia, utrzymacie czystości wokół obiektów oraz w sezonie zimowym odśnieżanie posesji, chodników i dróg dojazdowych, a w sezonie letnim koszenie trawy, itp. 2) Wykaz placówek służby zdrowia podległych ZOZ Nr 2 w Rzeszowie, w których będzie wykonywana usługa utrzymania czystości:
a) Przychodnia Specjalistyczna - Rzeszów ul. Fredry 9
b) Przychodnia Rejonowa w Tyczynie, ul. Rynek 10
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SWZ i w Załącznikach, które stanowią integralną część Specyfikacji.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.05.2021 | 10:00


» Lokalizacja

35-005 Rzeszów


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi sprzątania

» Dane nabywcy

Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie
ul. Fredry 9
35-005 Rzeszów
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się