Świadczenia kompleksowych usług ratownictwa wodnego w obiekcie Centrum Sportu i Rekreacji RELAKS

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego w obiekcie Centrum Sportu i Rekreacji RELAKS przy ul. Kobusiewicza 20, obejmujących w szczególności obsługę ratowniczą pływalni krytej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ oraz we wzorze umowy stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze (projekcie) umowy stanowiącej Załącznik nr 4 do SWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.05.2021 | 08:30


» Lokalizacja

98-220 Zduńska Wola


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Ul. Królewska 15
98-220 Zduńska Wola
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się