Opracowanie wytycznych zapewniających przestrzeganie standardów dostępności dydaktycznej, cyfrowej, procesu rekrutacji, architektonicznej dla Politechniki Opolskiej” w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Dać szansę! Uczelnia na miarę XXI wieku”

» Opis zapytania

1. Opis przedmiotu zamówienia: „Opracowanie wytycznych zapewniających przestrzeganie standardów dostępności dydaktycznej, cyfrowej, procesu rekrutacji, architektonicznej dla Politechniki Opolskiej” w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Dać szansę! Uczelnia na miarę XXI wieku”
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1
do ogłoszenia/zaproszenia.
3. Postępowanie realizowane jest na potrzeby Projektu: „Dać szansę! Uczelnia na miarę XXI wieku”. Projekt, a tym samym przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych, nr umowy POWR.03.05.00-00-A051/19-00.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.05.2021 | 09:00


» Lokalizacja

45-758 Opole


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi prawne

» Dane nabywcy

Politechnika Opolska
ul. Prószkowska 76
45-758 Opole
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się