Rewitalizacja niecki basenu kąpielowego w miejscowości Łąkta Górna.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest remont niecki basenu kąpielowego w miejscowości Łąkta Górna.
2. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w następujących dokumentach:
a. Przedmiarach robót - Załącznik nr 9 do SWZ
b. Wzorze umowy - Załącznik nr 8 do SWZ.
3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje Rewitalizacja niecki basenu kąpielowego w miejscowości Łąkta Górna poprzez:
1) Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, do ponownego montażu.
2) Demontaż drabinek basenowych
3) Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - obramówka basenu.
4) Czyszczenie ręczne poziomych powierzchni betonowych.
5) Skucie warstw odspojonej wylewki niecki basenowej.
6) Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą cementowo - polimerową - wykonanie warstwy szczepnej na powierzchniach poziomych konstrukcji betonowych.
7) Wyrównanie podłoży poziomych o średniej grubości 2 mm
8) Wypełnienie spoin poziomych elastyczną dwuskładnikową żywicą epoksydowo-poliuretanową.
9) Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych – gruntowanie powierzchni betonowych poziomych i pionowych - pod hydroizolację polimocznikową.
10) Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych – malowanie dwukrotne powierzchni betonowych poziomych i pionowych – wysokoelastyczna membrama polimocznikowa.
11) Uszczelnienie przejść rurowych przy obciążeniu wodą z zastosowaniem reaktywnej żywicy uszczelniającej.
12) Ponowny montaż drabinek basenowych.
13) Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych – malowanie dwukrotne powierzchni betonowych poziomych i pionowych – wysokoelastyczna membrama polimocznikowa - prysznice terenowe.
14) Dostawa i montaż wyposażenia: zjeżdżalni ślimakowej dla starszych dzieci, zjeżdżalni prostej dla małych dzieci, tablica informacyjna ledowa z funkcją wyświetlania temperatury powietrza i wody, ławka ogrodowa z oparciem, wiaty.
15) Wykonanie instalacji monitoringu obiektu: Aparaty elektryczne, Montaż szaf dystrybucyjnych stojących, Aparaty elektryczne, Aparaty elektryczne - Monitor LCD 22 cale.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.05.2021 | 09:00


» Lokalizacja

32-731 Żegocina


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Żegocina
Żegocina 316
32-731 Żegocina
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się