Dostawa oleju opałowego dla Gminy Choceń i jednostek organizacyjnych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa oleju opałowego dla Gminy Choceń i jednostek organizacyjnych. Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych w ilości około 274 m³ do następujących jednostek:
a) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Choceniu – 54 m³
b) Urząd Gminy w Choceniu – 48 m³
c) Szkoła Podstawowa w Śmiłowicach – 28 m³
d) Szkoła Podstawowa w Wilkowicach – 30 m³
e) Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji – 54 m³
f) Choceńskie Centrum Kultury – Biblioteka – 24 m³
g) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 16 m³
h) Żłobek „Pomponik” w Choceniu – 20 m³
Przedmiot zamówienia powinien spełniać parametry jakościowe spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. z 2014 poz. 1547) oraz Polskiej Normy PN-C-96024:2011.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.05.2021 | 10:00


» Lokalizacja

87-850 Choceń


» Kategoria asortymentowa

  • Paliwa płynne

» Dane nabywcy

Gmina Choceń
ul. Sikorskiego 12
87-850 Choceń
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się