Remont elewacji wraz z dociepleniem ścian od strony podwórza budynku głównego, oficyn oraz remont dachu przy ul. Dworcowej 48 w Inowrocławiu

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu elewacji ścian od strony podwórza budynku głównego i oficyn wraz z remontem dachu budynku przy ul. Dworcowej 48 w Inowrocławiu, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.
Budynek ujęty jest w gminnej oraz wojewódzkiej ewidencji zabytków, strefa „B” ochrony konserwatorskiej wyznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

2. Zakres przedmiotu zamówienia:
1) roboty przygotowawcze, w tym: postawienie rusztowań, osłona okien, skucie luźnych fragmentów tynku, oczyszczenie elewacji, zdjęcie rur spustowych;
2) demontaż i montaż nowych parapetów;
3) wykonanie docieplenia ścian metoda lekką mokrą, w tym: oklejenie ścian styropianem, wzmocnianie powierzchni siatką z włókien szklanych, wzmocnienie narożników, izolacja styropianem ościeży ocieplenie cokołu styropianem ekstrudowanym;
4) wymiana opierzeń na murkach ogniowych;
5) montaż nowych rynien i rur spustowych;
6) ułożenie tynku mozaikowego;
7) malowanie elewacji farbą silikonową;
8) wymiana stolarki okiennej (łącznie 17 szt) oraz stolarki drzwiowej ( łącznie 3 szt.);
9) wykonanie nowego pokrycia papą zgrzewalną na dachach budynku głównego i oficyn oraz naprawa kominów w tym: częściowe odkucie odpadających tynków na kominach wraz z jej uzupełnieniem, uzupełnienie ubytków czapek betonowych, wymiana opierzeni, pomalowanie kominów;
10) zakup i montaż skrzynek lęgowych w tym: typu J- 20 szt., typu D – 3 szt;
11) wymiana zadaszeń nad drzwiami oficyn i budynku głównego.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), stanowiące integralną część niniejszej SWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.05.2021 | 10:00


» Lokalizacja

88-100 Inowrocław


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały konstrukcyjne

» Dane nabywcy

Gmina Miasto Inowrocław
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 Inowrocław
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się