Usługa wykonania badania pt. „Ewaluacja ex-ante programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania badania pt. „Ewaluacja ex-ante programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027".
2. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawarty jest w Załączniku nr 3 do SWZ.
3. Projektowane postanowienia umowy w sprawie powyższego zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy znajdują się w Załączniku nr 2 do SWZ.
4. Instrukcje dla Wykonawcy znajdują się na Platformie pod adresem: https://slaskie.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=publicFilesList&clientName=slaskie&USER_MENU_HOVER=publicFilesList
5. Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XIII Pomoc Techniczna, Działanie 13.1.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.05.2021 | 09:00


» Lokalizacja

40-037 Katowice


» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się