Zadanie nr 1: Wymiana piasku kopanego o granulacji 0,05-2 mm w piaskownicach wskazanych przez Zamawiającego znajdujących się na terenach Gminy Białystok, będących w zarządzie Zarządu Mienia Komunalnego. Zadanie nr 2: Uzupełnienie piasku o granulacji 0,2-2 mm na polach piaskowych na wskazanych terenach rekreacyjnych stanowiących własność Gminy Białystok.

» Opis zapytania

Zadanie nr 1: Wymiana piasku kopanego o granulacji 0,05-2 mm w piaskownicach wskazanych przez Zamawiającego znajdujących się na terenach Gminy Białystok, będących w zarządzie Zarządu Mienia Komunalnego.
Zadanie nr 2: Uzupełnienie piasku o granulacji 0,2-2 mm na polach piaskowych na wskazanych terenach rekreacyjnych stanowiących własność Gminy Białystok. Wykaz terenów rekreacyjnych oraz przewidywaną ilość piasku do uzupełnienia zawiera opis przedmiotu zamówienia stanowiący integralną część niniejszej umowy.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć oferty na zadanie nr 1 i 2.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został podany w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego -dotyczy zadania nr 1 i 2.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.05.2021 | 10:00


» Lokalizacja

15-370 Białystok


» Kategoria asortymentowa

  • Piasek

» Dane nabywcy

Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku
ul. Gen. J. Bema 89/1
15-370 Białystok
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się