Wykonanie I etapu robót budowlanych polegających na przebudowie, rozbudowie i termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących UKW, przy ulicy Bośniackiej 3 w Bydgoszczy.

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie I etapu inwestycji, tj. robót budowlanych polegających na przebudowie, rozbudowie oraz wykonaniu termomodernizacji istniejącego budynku szkoły podstawowej, przy ulicy Bośniackiej 3 w Bydgoszczy, działka nr 30/1, obręb ewidencyjny 488, na potrzeby funkcjonowania Zespołu Szkół Ogólnokształcących Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.06.2021 | 08:00


» Lokalizacja

85-064 Bydgoszcz


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. Jana Karola Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się