Opracowanie graficzne, skład, druk i dostawa publikacji pt.: "Kobieta Gospodarna Wyjątkowa"

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji graficznej, skład i druk publikacji z materiałów powierzonych przez Zamawiającego. Nakład: 2000 egzemplarzy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w Załączniku nr 1 do SWZ.

Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp.

22000000-0 druki i produkty podobne usługi w zakresie promocji
79341000-6 usługi reklamowe

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę nazw podwykonawców jeżeli są już znani. Informacji należy udzielić na formularzu ofertowym – Załącznik nr 2 do SWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.06.2021 | 12:00


» Lokalizacja

20-029 Lublin


» Kategoria asortymentowa

  • Książki, czasopisma, publikacje edukacyjne

» Dane nabywcy

Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie
ul. Artura Grottgera 4
20-029 Lublin
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się