Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów medycznych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu, zagospodarowania odpadów medycznych od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie według oznaczeń kodowych (wymienionych w ust. 2) zgodnie z Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 poz. 10)
2. Szacunkowa ilość odpadów medycznych przewidzianych do odbioru, transportu i zagospodarowania przez okres obowiązywania umowy wynosi 64 975 kg, w tym odpady o kodach:
18 01 01 w ilości – 10 kg
18 01 02* w ilości – 300 kg
18 01 03* w ilości – 55 968 kg
18 01 04 w ilości – 8 616 kg
18 01 06* w ilości – 36 kg
18 01 07 w ilości – 10 kg
18 01 08* w ilości – 10 kg
18 01 09 w ilości – 25 kg

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.05.2021 | 10:00


» Lokalizacja

21-200 Parczew


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie
Kościelna 136
21-200 Parczew
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się