Zakup materiałów gazów wzorcowych do badań emisji i imisji dla potrzeb prowadzenia monitoringu powietrza przez Centralne Laboratorium Badawcze w podziale na części

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup mieszanin gazów wzorcowych do Oddziałów Centralnego Laboratorium badawczego wraz z dzierżawą butli na okres 36 miesięcy dla części I, II, III i IV.
2. W ramach zamówienia postępowanie zostało podzielone na IV części.
a) Część I – Dostawa mieszanin gazowych BTX;
b) Część II – Dostawa mieszaniny wzorcowej – benzen 15 ppb (w powietrzu syntetycznym);
c) Część III – Dostawa mieszanin gazowych zawierających SO2, NO, CO;
d) Część IV – Sukcesywna dostawa gazów specjalnych;
3. Dodatkowo zamówienie obejmuje dostawę butli z gazami wzorcowymi wraz z dzierżawą butli i szkoleniem we wskazane przez Zamawiającego lokalizacje wymienione w załączniku nr 3 do umowy, odpowiednio dla każdej z części postępowania, na koszt własny Wykonawcy.
4. W cenę gazów należy wliczyć czynsz dzierżawczy butli, dostawy oraz odbiór pustych butli po upływie okresu gwarantowanej stabilności.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.05.2021 | 10:00


» Lokalizacja

02-362 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 3
02-362 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się