„Dostawa odczynników do dzierżawionego analizatora Vidas -3 oraz kaset do gazometrów ABL -90”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa odczynników do dzierżawionego analizatora Vidas -3 oraz kaset do gazometrów ABL -90” które są w posiadaniu Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.06.2021 | 09:00


» Lokalizacja

40-052 Katowice


» Kategoria asortymentowa

  • Leki i produkty lecznicze

» Dane nabywcy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach
ul. Głowackiego 10
40-052 Katowice
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się