„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sterdyń z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Sterdyń w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr ... do SWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.05.2021 | 12:00


» Lokalizacja

08-320 Sterdyń


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Sterdyń
ul. Tadeusza Kościuszki 6
08-320 Sterdyń
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się