Dostawa ciągnika wraz z osprzętem

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowego ciągnika wraz z osprzętem do bieżącego utrzymania dróg i terenów zielonych.
Szczegółowy opis parametrów technicznych ciągnika, kosiarki bijakowej, wysięgnika wielofunkcyjnego wraz z osprzętem (głowica bijakowa, głowica do gałęzi), posypywarki ciągnionej, pługu składanego do odśnieżania, wymaganych przez zamawiającego zawiera Opis przedmiotu zamówienia (zwany także OPZ), stanowiący Załącznik nr 7 do SWZ.
Zamawiający wymaga kompatybilności zaoferowanych urządzeń przystosowanych do pracy z zaoferowanym ciągnikiem. Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe i kompatybilne z oferowanym ciągnikiem i być wyposażone we wszystkie niezbędne dodatkowe urządzenia (np. wałek przekaźnika mocy, itp) pozwalające na podłączenie osprzętu do oferowanego ciągnika i pracę.
Na dostarczony przedmiot zamówienia (cały) Zamawiający wymaga udzielenia minimum 24 miesięcy gwarancji.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.05.2021 | 12:00


» Lokalizacja

26-067 Strawczyn


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt związany z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą zwierząt

» Dane nabywcy

Gmina Strawczyn
ul. Żeromskiego 16
26-067 Strawczyn
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się