Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania komputerowego w podziale na 5 części zamówienia

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania komputerowego w podziale na 5 części zamówienia:
1) Część 1: Dostawa zestawów komputerowych i monitorów
2) Część 2: Dostawa Laptopów
3) Część 3: Dostawa oprogramowania komputerowego
4) Część 4: Dostawa Macierzy Dyskowej /CLOUD
5) Część 5: Dostawa dysków i pendrive
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki dostawy i montażu, określono w formularzu asortymentowo - cenowym – załącznik Nr 2, wzorze umowy załącznik nr 3 oraz w Zestawieniu Wymagań Technicznych i Jakościowych sprzętu komputerowego - załącznik nr 6a – 6e do SWZ a także CPU i GPU Benchmark

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.05.2021 | 10:00


» Lokalizacja

24-100 Puławy


» Kategoria asortymentowa

  • Licencje i oprogramowanie

» Dane nabywcy

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czartoryskich 8
24-100 Puławy
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się