Przebudowa stadionu miejskiego w Białej Podlaskiej – budowa hali sportowej oraz trybun wraz z zagospodarowaniem terenu

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie stadionu miejskiego w Białej Podlaskiej – budowa hali sportowej oraz trybun wraz z zagospodarowaniem terenu.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybraną liczbę części. Oferta musi obejmować cały zakres przedmiotu zamówienia dla danej części.
3. Zamówienie podzielono na dwie części:
1) Część 1 (zadanie 1) - budowa trybuny z przyłączami wraz z kompletnym zagospodarowaniem terenu stadionu, zgodnie z załączonymi projektami budowlanymi oraz projektem wykonawczym (technicznym),
2) Część 2 (zadanie 2) - budowa hali sportowej z przyłączami wraz z bezpośrednim otoczeniem i dojściami do drogi pożarowej, zgodnie z załączonymi projektami budowlanymi oraz projektem wykonawczym (technicznym) - (droga pożarowa oraz elementy projektowane ulicy Artyleryjskiej stanowią integralną część zadania 1)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.05.2021 | 12:00


» Lokalizacja

21-500 Biała Podlaska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Miejska w Białej Podlaskiej
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się