„ Odnowienie elewacji, pokrycia dachu wraz z wymianą drzwi wejściowych i przemurowaniem otworu okiennego w budynku mieszkalno- usługowym przy Placu Wolności 6 w Cedyni ”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie elewacji, wymiana pokrycia dachu, wymiana drzwi wejściowych oraz przemurowanie otworu okiennego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym w Cedyni przy Placu Wolności 6, na terenie działki nr 319 w obrębie ewidencyjnym Cedynia 3.
Zakres robót realizowany będzie w oparciu o dokumentację zatwierdzoną przez Starostę Gryfińskiego, pismem znak AB.6740.2.6.2018.Ba z dniu 12.06.2018 r., OPZ, STWiOR, oraz przedmiar robót.
Budynek objęty robotą budowalną znajduje się w rejestrze zabytków. Jest to obiekt zlokalizowany na terenie założenia urbanistycznego w Cedyni, tzw. Stare Miasto w Cedyni wpisane do rejestru zabytków pod nr 1313 decyzja z dnia 20. 06.1996 r., które podlega ochronie konserwatorskiej. Zaleceniem konserwatorskim jest to, aby przedmiotowy budynek zachował swój tradycyjny charakter. Wszelkie zmiany architektoniczne i elementy nowe powinny być dostosowane do historycznego charakteru budynku i nie powinny powodować degradacji jego wartości zabytkowych. Zgodnie z decyzją Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie ,,dopuszczalne docieplenie od zewnątrz’’- należy wykonać z odtworzeniem detali na podstawie zachowanej dokumentacji fotograficznej lub istniejących opasek wokół dawnych drzwi, okien, gzymsów i innych zachowanych elementów wystroju architektonicznego‘’. Aktualna decyzja pozwalająca na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku- nr 647/2021 Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie z dnia 14 kwietnia 2021 r.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.05.2021 | 09:00


» Lokalizacja

74-520 Cedynia


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Cedynia
Plac Wolności 1
74-520 Cedynia
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się