Powrót

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ełk

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji 3 budynków użyteczności publicznej - placówek oświatowych tj. Szkoły Podstawowej w Woszczelach, Szkoły Podstawowej w Mrozach Wielkich oraz Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Ełckiej w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ełk”.
Przedmiot zamówienia został podzielony na części:
Część 1 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w miejscowości Nowa Wieś Ełcka.
Część 2 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w miejscowości Woszczele.
Część 3 – Docieplenie i roboty remontowe przy budynku Szkoły Podstawowej
w Mrozach Wielkich.
Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia bądź też na wybrane części zamówienia. Każda z części będzie oceniana odrębnie.

Zadanie realizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.05.2021 | 10:00


» Lokalizacja

19-300 Ełk


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Ełk
ul. T. Kościuszki 28A
19-300 Ełk
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się