Powrót

„Przebudowa drogi gminnej nr 111674L od km 0+700 do km 1+350 w miejscowości Radków”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana na zadaniu inwestycyjnym pn.:
„Przebudowa drogi gminnej nr 111674L od km 0+700 do km 1+350 w miejscowości Radków”
Zakres robót obejmuje: roboty przygotowawcze; roboty rozbiórkowe; roboty ziemne; profilowanie i zagęszczanie podłoża; wykonanie podbudowy z tłucznia 31,5-63mm gr. warstwy 12cm – warstwa dolna 3174m²; wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0 - 31,5mm gr. warstwy 8cm – warstwa dolna 3174m²; wykonanie nawierzchni AC11W 50/70 gr. 4cm – warstwa wiążąca 2914m²; wykonanie nawierzchni AC11S 50/70 gr. 4cm – warstwa ścieralna 2654m²; plantowania terenu; obsiew trawą korony nasypów; oznakowanie pionowe; bariery ochronne U-14a 24mb.; obsługa geodezyjna.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.05.2021 | 10:00


» Lokalizacja

22-652 Telatyn


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Telatyn
ul. Fryderyka Chopina 10
22-652 Telatyn
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się