Powrót

„Odbudowa budynku mieszkalnego przy ul. Piłsudskiego 23, 56-160 Wińsko - ETAP I – II powtórka”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest odbudowa dachu wraz z wymianą stropu nad 1 piętrem oraz z zszyciem ścian zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi.
Szczegółowy opis zakresu prac opisany został w projekcie budowlanym pt.: „ODBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU MIESZKALNEGO PO POŻARZE I ZALANIU WODĄ” ul. PIŁSUDSKIEGO 23, 56-160 WIŃSKO, działka nr 888, obręb Wińsko, gmina Wińsko. Autor projektu: Modestic SEBASTIAN LUSAR, ul. Kwiska 63/29, 54-210 Wrocław, a szczególności pkt:
1) Branża budowlana – architektura i konstrukcja
4.3 STROP NAD PARTEREM i PIERWSZYM PIĘTREM – zakres prac związanych z wymianą stropu nad 1 piętrem
4.5 PODDASZE – KONSTRUKCJA DACHU – opis prac związanych z odbudową dachu
4.6 ZSZYCIE PĘKNIĘTEJ ŚCIANY ELEWACJI ZACHODNIEJ – naprawa ściany zewnętrznej
2) Branża elektryczna
3.5. Instalacja odgromowa
Ponadto prace należy wykonać zgodnie z treścią decyzji nr 504/20 z dnia 26.10.2020 wydanej przez Starostę Wołowskiego oraz z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik do decyzji (projekt budowlany) oraz dokumentacją wykonawczą. Szczegółowy zakres prac znajduje się w „dokumentacji projektowej” stanowiącej załącznik nr 9 do SWZ.. Prace budowlane muszą być wykonane zgodnie z załączoną dokumentacją (Załącznik nr 9 do SWZ), poleceniami Zamawiającego oraz sztuką budowlaną i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.05.2021 | 10:00


» Lokalizacja

56-160 Wińsko


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Wińsko
pl. Wolności 2
56-160 Wińsko
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się