Usługi tłumaczeń ustnych i pisemnych dla cudzoziemców na rzecz Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego (DUW) we Wrocławiu oraz usługi tłumaczeń materiałów informacyjnych dla Biura Wsparcia Obywateli Państw Trzecich

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi tłumaczeń pisemnych i ustnych, obejmujących:
1) tłumaczenia pisemne przysięgłe, materiałów czy dokumentów urzędowych cudzoziemców, z języka rosyjskiego, ukraińskiego i angielskiego na język polski, niezbędnych w procesie integracji obywateli państw trzecich na terenie RP, w szczególności do legalizacji pobytu i uzyskania zatrudnienia, np. dyplomy, certyfikaty, książeczki zdrowia, świadectwa pracy i inne,
2) tłumaczenia ustne z języka rosyjskiego, ukraińskiego i angielskiego na język polski (i odwrotnie) w trakcie działań podejmowanych w ramach projektu, np. przy poradach prawnych, zawodowych, pracy specjalistów Biura Wsparcia Obywateli Państw Trzecich,
3) tłumaczenia pisemne zwykłe z języka polskiego na języki rosyjski, ukraiński i angielski materiałów przekazywanych przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu,
4) prowadzenie dokumentacji związanej z udzielonymi usługami tłumaczeń ustnych i pisemnych przysięgłych
– kart tłumaczeń ustnych i pisemnych oraz dokumentacji sprawozdawczej,
5) ścisłą współpracę z pozostałymi specjalistami oraz koordynatorem Biura Wsparcia Obywateli Państw Trzecich.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w Załączniku nr 6 do SWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.05.2021 | 10:00


» Lokalizacja

50-153 Wrocław


» Kategoria asortymentowa

  • Tłumaczenia

» Dane nabywcy

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Plac Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się