„Zabezpieczenie komory Kuchnia poz. I (część wysoka i niska) w Kopalni Soli „Wieliczka””

» Opis zapytania


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.05.2021 | 11:30


» Lokalizacja

Park Kingi 1
32-020 Wieliczka
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Roboty budowlane dla przemysłu wydobywczego

» Dane nabywcy

KOPALNIA SOLI "WIELICZKA" SPÓŁKA AKCYJNA
Park Kingi 1
32-020 Wieliczka
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się