Przebudowa drogi gminnej nr 340533 K Roztoka - Przyszowa - Siekierczyna w m. Przyszowa w km od 0+303,63 do 0+484,24.

» Opis zapytania


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.05.2021 | 12:00


» Lokalizacja

Łukowica
34-606 Łukowica
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Łukowica
Łukowica
34-606 Łukowica
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się