„Opracowanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego - dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dudyńce i Nadolany w gminie Bukowsko”.

» Opis zapytania


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.05.2021 | 11:00


» Lokalizacja

Bukowsko 290
38-505 Bukowsko
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Gmina Bukowsko
Bukowsko 290
38-505 Bukowsko
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się