Przeprowadzenie oceny wpływu wykonanych działań na stan zachowania siedlisk na obszarach Natura 2000: Ostoja Jaśliska PLH180014, Mrowle Łąki PLH180043 oraz Łukawiec PLH180024

» Opis zapytania


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.05.2021 | 09:00


» Lokalizacja

Al. Józefa Piłsudskiego 38
35-001 Rzeszów
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi doradcze

» Dane nabywcy

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Al. Józefa Piłsudskiego 38
35-001 Rzeszów
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się