Postępowanie na opracowanie dokumentacji i pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji „Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Turkusowej w Gdyni”.

» Opis zapytania


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.05.2021 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Stefana Żeromskiego 31
81-346 Gdynia
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH
ul. Stefana Żeromskiego 31
81-346 Gdynia
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się