Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku po byłym przedszkolu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję "Centrum Seniora" - Stworzenie obiektu przyjaznego seniorom.

» Opis zapytania


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.05.2021 | 10:00


» Lokalizacja

Rynek, 2
57-256 Bardo
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Bardo
Rynek, 2
57-256 Bardo
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się