Przebudowa drogi gminnej nr 110446L w zakresie wykonania chodnika w m. Skokówka (ul. Targowa) wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej