Pharmacovigilance - usługa monitoringu w niekomercyjnym badaniu klinicznym projekt -Zastosowanie terapii tandemowej LutaPol/ItraPol (177Lu/90Y-DOTATE).

» Opis zapytania


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.05.2021 | 12:00


» Lokalizacja

Andrzeja Sołtana 7
05-400 Otwock
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne
  • Usługi badawcze rynku i rozwojowe
  • Usługi doradcze

» Dane nabywcy

Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM
Andrzeja Sołtana 7
05-400 Otwock
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się